Skip to main content

Splošni pogoji

Pravno obvestilo

To pravno obvestilo zadeva vsakogar, ki obišče predmetno spletno mesto (v nadaljevanju uporabnik), zato priporočamo, da si ga natančno preberete. Z uporabo teh spletnih strani potrjujete, da ste prebrali v tem pravnem obvestilu zapisana pravila in pogoje in da se z njimi strinjate.

Predmet tega pravnega obvestila se nanaša na vsebino in grafične elemente spletne strani https://www.udg.si/. To spletno mesto in njegova celotna vsebina skupaj z grafičnimi elementi so last Urban Design Group d.o.o., so.p..

Uporabnik tega spletnega mesta se obvezuje, da bo ob njegovem obisku in uporabi upošteval tukaj navedena pravila in pogoje, prav tako pa tudi zakonska določila o avtorski in drugih intelektualnih pravicah in lastninski pravici. Predmetnih spletnih strani se ne sme uporabljati za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Vsebine teh spletnih strani ni dovoljeno prenesti in natisniti v komercialne namene. Prepovedano je kakršnokoli spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, izdelkov ali storitev, ki so del teh spletnih strani, razen v primeru predhodnega pisnega dovoljenja lastnika strani. Izjemoma lahko uporabniki reproducirajo del vsebine na spletni strani, če navedejo spletno stran https://www.udg.si/ kot vir ter dodajo ustrezno spletno povezavo.