Skip to main content

Design

Celostna grafična podoba

Celostna grafična podoba (cgp) je najmočnejši element, ki privabi stranko in je ključ prepoznavnosti podjetja. Kredibilnost, profesionalnost, privlačnost in zaupanje bomo pri kupcih vzbudili, če bo naša celostna grafična podoba primerna, dosledna in prijetna.

Oblikujemo osnovne in obsežne celostne grafične podobe. V izdelavo je smiselno vključiti le grafične elemente, ki jih vaše podjetje potrebuje.

Osnovni elementi celostne grafične podobe so logotip, pisava in barve. Celostna grafična podoba pa lahko vsebuje tudi žig, vizitke, dopisnih listov, spletno stran, reklamne oglase, kataloge, vabila, brošure, letake, simbole in napise na vozilih, table, drobni promocijski material, oblačil, zastav, totemov, embalaž … Osnovni elementi, kot tudi sekundarni, morajo biti skladni, prepoznavni in povezani.

V naslednji fazi je mogoče izdelati tudi obliko reklamnih oglasov, brošur, katalogov, vabil, letakov, flyerjev, oblikovanje napisov in simbolov na vozilih, oblikovanje označevalnih in razpoznavnih tabel, zastav, delovnih oblek, stojnic, drobnih promocijskih materialov. Dodelana in profesionalna podoba podjetja prinaša dodano vrednost vašim izdelkom in storitvam, prinaša prepoznavnost, ugled in konkurenčno prednost ter vpliva na poslovne rezultate.